Savvy Auto Jamaica

Honda Vezel 2015 (5KM689B) YEAR: 2015 MAKE: Honda MODEL: Vezel BODY STYLE: SUV TRANSMISSION: Automatic...

 Honda Vezel /  May Pen

J$ 3,200,000.00

Honda Vezel 2015 (6KM572B) YEAR: 2015 MAKE: Honda MODEL: Vezel BODY STYLE: SUV TRANSMISSION: Automatic...

 Honda Vezel /  May Pen

J$ 3,100,000.00

Toyota Aqua 2016 (0SV759M) YEAR: 2016 MAKE: Toyota MODEL: Aqua BODY STYLE: Hatchback TRANSMISSION: Automatic...

 Toyota Aqua /  May Pen

J$ 1,430,000.00

Honda Fit 2019 (9SV342J) YEAR: 2019 MAKE: Honda MODEL: Fit BODY STYLE: Hatchback TRANSMISSION: Automatic...

 Honda Fit /  May Pen

J$ 2,590,000.00

2018 Toyota Mark X (9KM174B) YEAR: 2018 MAKE: Toyota MODEL: Mark X BODY STYLE: Sedan...

 Toyota Mark X /  May Pen

J$ 3,450,000.00

Honda Grace 2016 (1SV496B) YEAR: 2016 MAKE: Honda BODY STYLE: Sedan MILEAGE: 78,500 KM TRANSMISSION:...

 Honda Grace /  May Pen

J$ 1,990,000.00

Honda Fit 2018 (7KM900B) YEAR: 2018 MAKE: Honda MODEL: Fit BODY STYLE: Hatchback TRANSMISSION: Automatic...

 Honda Fit /  May Pen

J$ 2,300,000.00

Honda Fit 2018 (7KM900B) Savvy Auto Jamaica Tel: (876) 531-8523

 Honda Fit /  May Pen

J$ 2,400,000.00

Page 1 of 4