DNC Levi Imports

11 item(s) found

2014 Toyota Crown Price: $4,200,000 (Negotiable) Tel:  (876) 334-2230

 Toyota Crown /  Kingston

J$ 4,200,000.00

2014 Toyota Mark X Price: $2,750,000 (Negotiable) Tel:  (876) 334-2230

 Toyota Mark X /  Kingston

J$ 2,750,000.00

2014 Nissan Juke Price: $2,400,000 (Negotiable) Tel:  (876) 334-2230

 Nissan Juke /  Kingston

J$ 2,400,000.00

2014 Mazda Premacy Price: $1,750,000 (Negotiable) Tel:  (876) 334-2230

 Mazda Premacy /  Kingston

J$ 1,750,000.00

2015 Toyota Harrier Price: $5,300,000 (Negotiable) Tel:  (876) 334-2230

 Toyota Harrier /  Kingston

J$ 5,300,000.00

2014 Toyota Noah Price: $2,950,000 (Negotiable) Tel:  (876) 334-2230

 Toyota Noah /  Kingston

J$ 2,950,000.00

2015 Toyota Isis Price: $2,200,000 (Negotiable) Tel:  (876) 334-2230

 Toyota Isis /  Kingston

J$ 2,200,000.00

2013 Subaru Impreza Sport Price: $1,899,900 (Negotiable) Tel:  (876) 334-2230

 Subaru Impreza /  Kingston

J$ 1,899,900.00

2014 Subaru Impreza G4 Price: $2,150,000 Tel:  (876) 334-2230

 Subaru G4 /  Kingston

J$ 2,150,000.00

2014 Nissan AD Expert Price: $1,200,000 Tel:  (876) 334-2230

 Nissan AD Expert /  Kingston

J$ 1,200,000.00

2014 Honda Fit Price: $1,899,900 (Negotiable) Tel:  (876) 334-2230

 Honda Fit /  Kingston

J$ 1,899,900.00