Toyota Prius

Toyota Prius Jamaica

2011 Toyota Prius Price: $1.75 Million (ONO) Tel: (876) 882-1950

 Toyota Prius /  Kingston / St. Andrew

$1,750,000.00

2011 Toyota Prius Price: $1.5 Million (ONO) Tel: 452-1053 or 969-9369

 Toyota Prius /  Kingston / St. Andrew

$1,500,000.00