Toyota Passo

Toyota Passo Jamaica

2010 Toyota Passo 2010 BARGAIN !!!!! Price: $880,000 (ONO) Tel: (876) 343-1909 / 320-8436

 Toyota Passo /  Kingston / St. Andrew

$880,000.00

2010 Toyota Passo Price: $899,000 (ONO) Tel: 906-2555 / 906-3351

 Toyota Passo /  Kingston / St. Andrew

$899,000.00